ZZPstudio » Nieuwsbrief » Aanpassing AV vanwege de Wet van Dam

Een nieuwsbrief met een tikje saai onderwerp wellicht, maar wel belangrijk. Lees even goed onderstaande door, zodat je op de hoogte bent en aan mij kunt aangeven wat je klant status is.

De Wet Van Dam

'Lever je producten of diensten op abonnementsbasis aan consumenten en kleine bedrijven? Dan is het tijd de bedrijfsvoering af te stemmen op de zogeheten Wet Van Dam. Deze bepaalt kort gezegd dat de meeste contracten per maand opzegbaar worden. De gevolgen van deze wet zijn ingrijpend, ook voor bestaande contracten. Als je de algemene voorwaarden niet afstemt op de nieuwe wet, dan kan de klant na stilzwijgende verlenging elke dag direct opzeggen.
De Wet Van Dam treedt in werking op 1 december 2011 en kent geen overgangsregeling. Oók bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.

Wanneer het gaat om een aanpassing van de voorwaarden op grond van de wet ten gunste van de consument, en omdat je de 'wezenlijke prestatie' niet verandert, hoef je de consument geen mogelijkheid te bieden om het contract op te zeggen.'

Alle domeinregistraties en hosting abonnementen die ik aanbied vallen hier ook onder. Reden voor mij om mijn Algemene Voorwaarden hierop aan te passen. In principe heeft de wet van Dam geen invloed op zakelijke contracten. Op een aantal punten zijn de voorwaarden voor zakelijke klanten evenwel door mij gelijk getrokken met particuliere klanten, in jouw voordeel.

Dit is de betreffende wijziging in de algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Artikel 3

Contractsduur: leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of het een abonnement betreft voor een Consument.

Alle overeenkomsten en abonnementen met Zakelijke Opdrachtgevers betreffende domeinnaamregistraties worden aangegaan voor een eerste termijn van 1 (zegge één) jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd per jaar, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door de Gebruiker.

Alle overeenkomsten en abonnementen met Zakelijke Opdrachtgevers betreffende ASP contracten, SLA abonnementen en webhosting/VPS-servers worden aangegaan voor een eerste termijn van 1 (zegge één) jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd per maand, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door de Gebruiker.

Alle overeenkomsten met Consumenten betreffende domeinnaamregistraties, ASP contracten, SLA abonnementen en webhosting/VPS-servers worden aangegaan voor een eerste termijn van 1 (zegge één) jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd per maand, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door de Gebruiker.

Voor domeinnaamregistraties met de extensie .nu geldt voor de overeenkomst een minimum termijn van twee jaar voor Zakelijke Opdrachtgevers. Automatische verlenging vindt al dan niet plaats conform de bepalingen in Artikelen 3.2.

De Opdrachtgever mag de wens tot het beëindigen van een domeinnaamregistratie, webhosting overeenkomst of ander abonnement ten allen tijde minimaal 1 maand vóór de verlengingsdatum op dezelfde wijze kenbaar maken als de overeenkomst gesloten is. Tevens mag de Opdrachtgever de wens tot beëindiging telefonisch, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de Gebruiker, waarbij de Opdrachtgever de Gebruiker in staat stelt deze te identificeren als de rechtmatige eigenaar/Opdrachtgever van het Abonnement of Dienst. Acceptatie van de opzegging geschied door het bevestigen van de opzegging door de Gebruiker aan de Opdrachtgever.

Ben je particuliere- of zakelijke klant van ZZPstudio?

Teneinde je abonnement conform de nieuwe wet en voorwaarden goed te administreren en verlengen, is het voor mij belangrijk van jou te weten of je 'consument' / particuliere klant bent of zakelijke klant/rechtspersoon.

Ben je zakelijke klant of rechtspersoon?
Stuur mij dan je Kvk nummer en BTW nummer (indien van toepassing) en daarmee je bevestiging, dat je een zakelijke klant bent.

Ben je particuliere klant / consument?
Laat het dan even weten, dan weet ik dat je dit bericht gelezen hebt.

Je kunt de nieuwe algemene voorwaarden downloaden op:

www.zzpstudio.nl/static/download/zzpstudio-algemenevoorwaarden.pdf

ZZPstudio

T 0573 849007
M 06 41206692
erwin@zzpstudio.nl
www.zzpstudio.nl